Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Rebranding Greece by Peter Economides

A very inspiring lecture and a new perspective..... We are a very important nation...Lets not forget that....And something else I want to mention...Be proud of being a Hellene....

MarKy GRW Consulting Service

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου