Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Προς αξιολόγηση δημόσιες υπηρεσίες και φορείς


«Πράσινο φως» για την αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, δίνει απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των κριτηρίων που έχουν θέσει οι Γάλλοι, καθώς και οι ειδικοί που συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση του κράτους. Μετά τους φορείς, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση προσωπικού με στόχο την απομάκρυνση υπαλλήλων.

Σύμφωνα με Τα Νέα, η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από τις οργανικές μονάδες του υπουργείου, τους εποπτευόμενους φορείς του και τις ανεξάρτητες Αρχές, ενώ η ίδια διαδικασία θα επεκταθεί σταδιακά σε όλα τα υπουργεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης θα είναι έξι, με βασικότερο αυτό της αποδοτικότητας κάθε μονάδας σε συνάρτηση με το κόστος λειτουργίας της.

Τα έξι κριτήρια αφορούν:

-τις ασκούμενες αρμοδιότητες και τους στόχους που επιτυγχάνουν οι δομές

-την καταγραφή συνολικά των πηγών χρηματοδότησης

-την ενδεχόμενη συνεργασία κάποιας υπηρεσίας με άλλες οργανικές μονάδες (στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί αν υπάρχουν συναρμοδιότητες ή επικαλύψεις αρμοδιοτήτων)

-τη στελέχωση κάθε υπηρεσίας (θα γίνει αποτύπωση του μέγιστου και του ελάχιστου αριθμού υπαλλήλων που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας)

-την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μονάδων

-τις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών με ειδικά ερωτηματολόγια

EΡΤ 28.02.2012
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου